Skontaktuj się z nami: +48 698 998 444

Znoszenie barier

Znoszenie barier architektonicznych

W naszej ofercie mamy również znoszenie barier architektonicznych które pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne, niezależne od innych
osób funkcjonowanie.

Jednym z bardzo ważnych problemów z jakim w swoim życiu spotykają się niepełnosprawni są budynki, które niejednokrotnie całkowicie
uniemożliwiają dotarcie do pewnych miejsc. Sprawą priorytetową jest usunięcie tych przeszkód w miejscu zamieszkania i doprowadzenie tego do pełnej
funkcjonalności lokum.

Na likwidację barier funkcjonalnych można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeśli likwidacja barier dokonywana jest w związku
z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, a także jeśli ich realizacja umożliwi albo też w zdecydowanym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności czy też kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku
mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

znoszenie-barier

 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych może wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia.